Hankook Oktatási Pályázati Program 2021- Programfelhívás

A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: Társaság) 2021-ben ismét meghirdeti Oktatási Pályázati Programját (HOPP), mellyel alapvető célja, hogy elismerje és segítse a közoktatásban dolgozók munkáját, támogassa a jövő generációjának magasszintű oktatását és vonzó jövőképet biztosítson a fiatalok számára, mint stabil, megbízható munkahely. A járványhelyzetre való tekintettel a Hankook Oktatási Pályázati Program keretében 2021-ben a Társaság azokat a pedagógusokat és az őket foglalkoztató iskolákat szeretné támogatni, akik a 2020-2021-es tanév során eredményesen reagáltak a digitális oktatásra való átállás kihívásaira, felismerték és kreatívan alkalmazták a digitális oktatás nyújtotta lehetőségeket.

A Társaság olyan bevált gyakorlatokat, szakmai módszereket, ötleteket vár a pedagógusoktól, melyeket sikeresen alkalmaztak a digitális oktatás időszakaiban és amelyek segítettek legyőzni az esetleges nehézségeket. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy a pedagógus hogyan valósította meg a digitális oktatásra való átállást saját tantárgya(i) vonatkozásában, amelynek részeként kérjük ismertetni az online tartott órákra történő felkészülés menetét, tanulásszervezési megoldásokat, az órák lebonyolítását, a választott online tanulást támogató rendszereket, alkalmazásokat és felületeket, a teljesítményértékelés menetét és az órai, valamint órán kívüli munka ellenőrzésének módját is, legalább 3 megvalósult példán keresztül. A pályázathoz mellékletek is beküldhetők, amelyek illusztrálják, esetleg részletesebben ismertetik az alkalmazott tanítási megoldásokat. Melléklet lehet például tantervi leírás, példa a tananyagból, órai felvétel, fotó stb.

A pályázat célja: a 2020-2021-es tanév során aktívan dolgozó általános és középiskolai tanárok (továbbiakban: Kedvezményezettek) munkájának elismerése, a nyertes pályázók és az őket foglalkoztató intézmények támogatása.

A támogatás formája: A pályázat összdíjazása 4.000.000 Ft (azaz négymillió forint). A pályázat keretében 4 kategóriában hirdetünk nyertest. „Az év digitális oktatója – Általános iskolai pedagógus, alsó tagozat”, „Az év digitális oktatója – Általános iskolai pedagógus, felső tagozat” és „Az év digitális oktatója – Középiskolai pedagógus” kategóriákban a Hankook kategóriánként 800.000 forint támogatást nyújt a nyertes pedagógus iskolájának, melyet a digitális oktatás fejlesztésére költhetnek (gépek vásárlása, licences szoftverek, digitábla, tanfolyamok stb.), továbbá 300.000 forint pénzjutalommal honorálja a pedagógust. „Az év digitális oktatója – Közönségdíj” kategóriában a Hankook 500.000 forinttal jutalmazza a szavazás nyertesének iskoláját és 200.000 forinttal a pedagógust. A pedagógusok egyéni jutalma szabadon felhasználható összeg, a nyertes oktatókat foglalkoztató intézménynek azonban a díjátadást követően számlával kell bizonyítania, hogy a nyeremény összegét a pályázat kiírója által felhasznált célra, tehát a digitális oktatás fejlesztésére fordította.

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés érdemi elbírálásához a pályázónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Aktív tanári jogviszony a 2020-2021-es tanév során
 • A jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltése

A jelentkezés benyújtásának módja: Jelentkezni a www.hankookpalyazat.hu oldalon lehetséges a pályázati űrlap kitöltésével, a kért adatok megadásával és a jelentkezéshez szükséges fájlok feltöltésével lehet.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:

 • GDPR nyilatkozat jóváhagyása
 • Pályázati űrlap kitöltése és a szükséges mellékletek feltöltése, amelyek lehetnek fotók, szöveges dokumentumok, prezentációk vagy kisfilmek (a megosztani kívánt mellékletek összecsomagolva, ZIP fájlként tölthetők maximum 50 MB méretig)
 • Jó minőségű portréfotó a pedagógusról (minimum 1 db, maximum 3 MB méretben)

Pályázati időszak: 2021. október 1. - 2021. november 2.

A beérkező pályázatok elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója előszűrést végez, majd a kiválasztott pályázatokat a Társaság által felkért független szakmai zsűri értékeli. Az előszűrésen átesett pályamunkák közül a szakmai zsűri 3 kategóriában választja ki a nyerteseket („Az év digitális oktatója – Általános iskolai pedagógus, alsó tagozat”, „Az év digitális oktatója – Általános iskolai pedagógus, felső tagozat”, „Az év digitális oktatója – Középiskolai pedagógus”). Az előszűrésen átesett pályázatok automatikusan továbbjutnak a közönségszavazási szakaszba, ehhez a pályázatokból egységes profil készül, majd azok (a jelentkező értesítését követően) felkerülnek a www.hankookpalyazat.hu weboldal erre a célra létrehozott menüpontjába, ahol a közönség leadhatja szavazatát az általa preferált pályázatra.

Kategóriák:

 • 1. Az év digitális oktatója - Általános iskolai pedagógus, alsó tagozat
 • 2. Az év digitális oktatója - Általános iskolai pedagógus, felső tagozat
 • 3. Az év digitális oktatója - Középiskolai pedagógus
 • 4. Az év digitális oktatója - Közönségdíj

Értesítés és a díjak átadása: A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót elektronikus úton értesít a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címen pályázatának elbírálásáról 2022. február 28-áig.

A nyertesek a nyereményét a Társaság a nyertes által megadott bankszámlaszámra átutalással fizeti ki az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése céljából, úgy az ő pályázata érvénytelen. A tévesen megadott adatok vagy hiányzó információk a pályázati időszak 3. szakaszában (2021.11.22 – 2021.12.01.) a hopp@hankookpalyazat.hu e-mail címre elküldött levélben pótolhatóak vagy korrigálhatóak.

HOPP 2021. ütemezés:

 • 1. Nevezési időszak: 2021.10.01.-2021.11.02.
 • 2. Hankook előszűrési időszak: 2021.11.03.-2021.11.22.
 • 3. Hiánypótlási időszak: 2021.11.22.-2021.12.01.
 • 4. Zsűri értékelési időszak: 2021.12.01.-2021.12.22.
 • 5. Közönségszavazás: 2022.01.10.-2022.01.31.
 • 6. Eredményhirdetés: 2022.02.28-ig bezárólag.

Egyéb rendelkezések: A programra való regisztrációval a jelentkező pedagógus:

 • Egyetért azzal, hogy pályázati anyagából készített profil nevével és fényképével együtt a hankookpalyazat.hu weboldalon nyilvánosan megtekinthető legyen és arra a honlap látogatói szavazatokat adhassanak le.
 • Hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a kiíró úgy dönt, pályázati anyagából nyilvános, oktatást segítő kiadvány készüljön és az pedagógustársai számára elérhető legyen.
 • Vállalja, hogy (amennyiben a körülmények lehetővé teszik a rendezvény megvalósítását) a nyeremény átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen – igény esetén - részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználhatja.
 • Elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért.