Hankook - driving emotion

Gyakran Ismételt Kérdések

Kik pályázhatnak?

A középiskolai pályázatra való jelentkezés érdemi elbírálásához a jelentkező középiskoláknak minimálisan az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • elenleg is aktív működés Fejér/Tolna/Bács-Kiskun megyei telephellyel;
 • Műszaki/technikai végzettséget nyújtó 3 - 5 éves képzési rendszer;
 • Az alábbi képzések közül legalább egy szerepel a tantervben:
  • Forgácsoló
  • Gépész
  • Gépipari technikus
  • Ipari gépész
  • Hegesztő
  • Központi fűtés és csőhálózat szerelő
  • Villanyszerelő
  • Automatizálási technikus
  • Elektrotechnikus
  • CNC gépkezelő
  • Vegyésztechnikus
  • Szerszámkészítő
 • A pályázott eszközöket a listában felsorolt szakmák oktatásához fel fogják használni.

A pályázati regisztrációval a jelentkező szervezet:

 • Hozzájárul ahhoz, hogy a programmal kapcsolatos médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország Kft. székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja;
 • A tanulók által készített videóban szereplő személyek és alkotóik részéről hozzájárulási nyilatkozatot írat alá, hogy a felvételt a Hankook Tire Magyarország a sajtó és a nyilvánosság számára láthatóvá tegye;
 • Vállalja, hogy saját honlapján (ha van) legalább 12 hónap időtartamig feltünteti a támogatás tényét, és kihelyezi a Hankook logóját;
 • Vállalja, hogy egyéb rendelkezésére álló kommunikációs csatornán (például Facebook oldal) is feltünteti a pályázat tényét;
 • Vállalja, hogy lehetőséget biztosít a Hankook képviselőinek, hogy éves szinten min. 2 alkalommal bemutassák a vállalatot a tanulóknak;
 • Elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért.
 • A nyertes pályázók vállalják, hogy a részükre támogatásként átutalt összegből a kivitelezést 2018. október 30-ig befejezik.

Meddig tart a pályázati időszak?

Pályázatot benyújtani 2018. április 12. – 2018. május 23. között lehet.

Mi a program jelentkezési határideje?

A hiánytalan regisztráció benyújtásának határideje: 2018. május 23.

Mi a támogatás formája?

Pénzbeli juttatás az az öt legjobbnak ítélt pályázati anyagot elkészítő középiskola számára. A Hankook a győztes pályázóknak biztosítja a pályázatban megfogalmazott célra fordított költségeket, egyenként maximum 2.000.000 forint értékben.

Mire lehet felhasználni a megnyert támogatási összeget?

Oktatási célú eszközök bővítésére, korszerűsítésére. Pályázni lehet mind az elméleti (asztali számítógép, laptop, tablet, iPad, szoftverek), mind pedig a gyakorlati oktatást segítő eszközök (szerszámok, gépek) beszerzésének támogatására.

Hogy lehet pályázatot benyújtani?

Az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek címe: www.hankookpalyazat.hu. Ezen a weboldalon kell a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?

Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:

 • Iskola bemutatkozó anyaga, amely minimálisan tartalmazza az általános adatokat (hol, mióta működnek, hány gyerek tanul, milyen szakmákban nyújtanak képzést, egyéb, a pályázat elbírálását segítő információ)
 • Részletes pályázati terv és tételes költségvetés. A pályázat tartalmazza, milyen új oktatási módszert vagy lehetőséget teremt a tervezett beszerzés, vagy jelenlegi tevékenységet milyen formában újít meg.
 • A pályázatot támogató tanulói hozzájárulás. A pályázat elbírálását pozitívan befolyásolja, de nem feltétele a diákok részvétele a folyamatban. A pályázati anyaghoz a diákok saját alkotásukat - maximum 3 percben összeállított videós anyag – is csatolhatják, melyben a tervezett beszerzést indokolják a saját szempontjukból.
 • Kinevezési okirat (igazolás a képviseleti jogról)
 • Kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, telefonszám, email)

Fontos! A benyújtott dokumentumokat csak a képviseleti joggal bíró személy aláírásával ellátva tudjuk elfogadni!

Mi történik, ha rossz/téves adatokat adok meg a pályázati anyagban?

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem emailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok egyeztetése céljából, az elnyert támogatási összeget felajánljuk egy másik iskola számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2018. április 12. – 2018. május 23.) a pr.hungary@hankooktire.com email címre elküldött levélben korrigálhatja!

Mit csináljak, ha módosítani szeretnék a már leadott pályázati anyagon?

Kizárólag a pályázati időszakban (2018. április 12. – 2018. május 23.) van lehetőség pályázati anyaga módosítására. Amennyiben javítani szeretne a már leadott pályázati anyagon, kérje előző pályázatának törlését törlését a pr.hungary@hankooktire.com email címen, majd a törlésről szóló email értesítést követően töltse fel újra teljes pályázati anyagát!

Elbírálás és kiértesítés

Ki dönti el, hogy kik lesznek a nyertes pályázók?

A kiírásnak megfelelő, érvényes pályázati anyagok közül a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig – saját hatáskörében dönti el, hogy kik lesznek a nyertes pályázók.

Honnan tudják meg a nyertesek, hogy nyertek?

A Hankook Tire Magyarország Kft minden pályázót 2018. június 1-jéig elektronikus úton kiértesít - a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre - pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookpalyazat.hu) is közzéteszi a Hankook.

Hogy kapják meg a támogatást a pályázók?

A nyertesek a megítélt támogatási összeget a támogatási szerződés aláírása után 15 napon belül, legkésőbb szeptember 30-ig kapják meg.

A pozitív elbírálást követően meddig kell kapcsolatba lépnem a vállalattal?

A kapcsolatfelvétel/visszajelzés/egyeztetés határideje 2018. június 8. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt támogatási összeget további értesítés nélkül más pályázó középiskolának adjuk át.

A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll.

A negatív elbírálásról is kapok értesítést?

A Hankook Tire Magyarország Kft minden pályázót 2018. június 1-jéig elektronikus úton kiértesít - a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre - pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról..Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, érdeklődjön a pr.hungary@hankooktire.com email címen.