Hankook - driving emotion

HANKOOK OKTATÁSI PÁLYÁZAT

A minőséget, a piac igényeit és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva a Hankook Tire rácalmási gyára folyamatos fejlesztéseket tervez és hajt végre annak érdekében, hogy az iparági innovációk minél hamarabb közvetlen eredményt jelentsenek ügyfelei és munkavállalói számára. A Hankook Tire 2010-ben alapított gyára jelenleg több mint 3300 embert foglalkoztat, akik közvetve vagy közvetlenül részesei a technológiai, gyártási és szervezeti innovációs folyamatoknak.

A Hankook több mint egy évtizedes magyarországi jelenléte során mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi közösségek és szervezetek támogatására. Ezért hoztuk létre többek között 2016-ban társadalmi felelősségvállalási programunk részeként a Hankook Oktatási Pályázatot, amit 2018-ban innováció terén ismét meghirdetünk.

2018-ban a régió (Fejér/Tolna/Bács-Kiskun megye) azon középiskoláinak jelentkezését várjuk, amelyek kiemelt hangsúlyt fektetnek a gazdasági, technológiai vagy társadalmi innovációs törekvések integrálására saját tevékenységükbe. Keressük azokat a beruházási ötleteket, beszerzési terveket, amelyekkel a jelenlegi elméleti vagy gyakorlati oktatás folyamata kiegészíthető vagy módosítható és amelynek eredményeképpen a diákok naprakészebbek lehetnek a globális és/vagy hazai innovációs trendekkel kapcsolatban, vagy amelyek segítséget nyújtanak a diákok számára szakmai készségeik fejlesztésében.

Mindezek érdekében az iskolák részéről a beszerzési, beruházási terv mellett a tanulók elkötelezettségére is számítunk: kérjük, hogy terveiket a tanulók szempontjából is mutassák be. A pályázat célja, hogy a támogatással az iskolák magas szintű oktatást nyújthassanak a diákoknak, de fontos számunkra, hogy maguk a diákok is fontosnak tartsák az innovatív gondolkodást, a kutatás-fejlesztési szempontokat, amelyek a 21. század legfontosabb jellemzői közé tartoznak.

„Hankook Középiskolai Pályázat” pályázati kiírás


A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: Társaság) pályázati lehetőséget hirdet Fejér/Tolna/Bács-Kiskun megyei telephelyű, műszaki/technikai végzettséget nyújtó középiskoláknak (szakközépiskola, szakiskola), annak érdekében, hogy segítse a középfokú tanintézményeket innovatív szemléletű oktatás megvalósításában, erre szolgáló eszközparkjuk korszerűsítésében, bővítésében, és ezáltal hozzájáruljon a középiskolai tanulók magas szintű elméleti és gyakorlati képzéséhez.

A pályázat célja

Segítségnyújtás a Fejér/Tolna/Bács-Kiskun megyei telephelyű, műszaki/technikai végzettséget nyújtó szakközépiskoláknak, szakiskoláknak oktatási célú eszközeik bővítéséhez, korszerűsítéséhez.

Pályázni lehet mind az elméleti (asztali számítógép, laptop, tablet, iPad, szoftverek), mind pedig a gyakorlati oktatást segítő eszközök (szerszámok, gépek) beszerzésének támogatására.

A támogatás formája

Pénzbeli juttatás az az öt legjobbnak ítélt pályázati anyagot elkészítő középiskola számára.

A Hankook a győztes pályázóknak biztosítja a pályázatban megfogalmazott célra fordított költségeket, egyenként maximum 2.000.000 forint értékben.

Jelentkezési feltételek

A középiskolai pályázatra való jelentkezés érdemi elbírálásához a jelentkező középiskoláknak minimálisan az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 1. Jelenleg is aktív működés Fejér/Tolna/Bács-Kiskun megyei telephellyel;
 2. Műszaki/technikai végzettséget nyújtó képzési rendszer;
 3. Az alábbi képzések közül legalább egy szerepel a tantervben:
  • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
  • Gépgyártástechnológiai technikus
  • Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
  • Logisztikai ügyintéző
  • Vegyipari technikus
  • Épület- és szerkezetlakatos
  • Közlekedésgépészet
  • Gépész(et)
  • Forgácsoló
  • Gépipari technikus
  • Ipari gépész
  • Hegesztő
  • Központi fűtés és csőhálózat szerelő
  • Villanyszerelő
  • Automatizálási technikus
  • Elektrotechnikus
  • CNC gépkezelő
  • Vegyésztechnikus
  • Szerszámkészítő
  • Egyéb
 4. A pályázott eszközöket a listában felsorolt szakmák oktatásához fel fogják használni.

Jelentkezés módja

A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek címe: www.hankookpalyazat.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó videó és/vagy dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Az érvényes jelentkezés minimális tartalma

 1. Iskola bemutatkozója, amely minimálisan tartalmazza az általános adatokat (hol, mióta működnek, hány gyerek tanul, milyen szakmákban nyújtanak képzést, egyéb, a pályázat elbírálását segítő információ)
 2. Részletes pályázati terv és tételes költségvetés. A pályázat tartalmazza, milyen új oktatási módszert vagy lehetőséget teremt a tervezett beszerzés, vagy jelenlegi tevékenységet milyen formában újít meg.
 3. A pályázatot támogató tanulói hozzájárulás. A pályázat elbírálását pozitívan befolyásolja, de nem feltétele a diákok részvétele a folyamatban. A pályázati anyaghoz a diákok saját alkotásukat - maximum 3 percben összeállított videós anyag – is csatolhatják, melyben a tervezett beszerzést indokolják a saját szempontjukból. Ennek a videónak a YouTube hivatkozását az űrlapon a megfelelő mezőbe kell beilleszteni.
 4. Kinevezési okirat (igazolás a képviseleti jogról)
 5. Kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, telefonszám, email)

Fontos! A benyújtott dokumentumokat csak a képviseleti joggal bíró személy aláírásával ellátva tudjuk elfogadni!

Pályázati időszak: 2018. április 12. – 2018. május 23.

A beérkező pályázati anyagok elbírálása

A kiírásnak megfelelő, érvényes pályázati anyagok között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig – saját hatáskörében dönt. A cél a legjobb pályázati anyagot összeállító technikai/műszaki képzéseket biztosító középiskolák segítése. A Hankook Tire Magyarország Kft. ezúton kíván hozzájárulni a középiskolai tanulók magas szintű elméleti és gyakorlati képzéséhez.

Értesítés

A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót 2018. június 1-jéig elektronikus úton kiértesít - a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre - pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookpalyazat.hu) is közzétesszük. A nyertesek a megítélt támogatási összeget a támogatási szerződés aláírása után 15 napon belül, legkésőbb szeptember 30-ig megkapják.

A helytelenül megadott kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok egyeztetése céljából, az elnyert támogatási összeget felajánljuk egy másik iskola számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2018. április 12. – 2018. május 23.) a pr.hungary@hankooktire.com email címre elküldött levélben korrigálhatja!

A kapcsolatfelvétel/visszajelzés/egyeztetés határideje 2018. június 8. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt támogatási összeget további értesítés nélkül más pályázó középiskolának adja át.

A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll.

Egyéb rendelkezések

A pályázati regisztrációval a jelentkező szervezet:

A pályázat meghirdetésével a Hankook Tire Magyarország Kft.:


Pályázom